Monthly Archives: agost 2020

Valors i competències d’un assessor comercial immobiliari

28/08/2020

Quins són els valors i les competències que ha de desenvolupar un assessor comercial immobiliari?

 L’assessor comercial immobiliari no només ha de tenir coneixements tècnics i anys d’experiència, a més a més ha de contar amb certs  valors  i competències personals que poden ser determinants per assegurar l’èxit de l’operació.

 A CEIGRUP creiem fermament en la importància dels valors. Els valors són, tant personals com d’una organització, són les senyes d’identitat.  Els valors identificant el que es important i desitjable i per tant influeixen en el comportament i guien la pressa de decisions.

valors

 Un assessor comercial immobiliari ha de actuar amb professionalitat, brindant un tracte excel·lent al client i serveis d’alta qualitat.  Ha de saber treballar en equip col·laborant amb la resta d’assessors que integren la xarxa Ceigrup i amb els equips especialistes de les diferents disciplines. Ha da guanyar-se la confiança de tots els clients, proporcionant les millors solucions de manera eficient. La capacitat per innovar, en aquets sector canviant, ha d’estar sempre present, i l’assessor ha de poder utilitzar les eines més innovadores. Però últim, però no menys important, l’ètica, l’actuació de l’assessor immobiliari ha d’estar basada en la responsabilitat professional, l’honestedat i la transparència.

 Quan parlem de competències personals ens referim a aquelles característiques i comportaments del professional que li permeten desenvolupar la seva feina de forma òptima òptim. A Ceigrup considerem imprescindibles quatre competències.

orientacio

 Un assessor comercial immobiliari ha de ser capaç d’orientar totes les seves accions a la consecució del objectiu o fites que li marca el client, intentant superar-se i optimitzant al màxim els recursos. Transmetre amb fluïdesa idees, opinions i conceptes necessaris, tant de forma oral com escrita, escoltant de manera activa i empàtica i mostrant-se obert i receptiu a noves propostes. Definir eficaçment les prioritats en el procés de comercialització i intermediació d’una propietat per aconseguir l’objectiu en el temps previst i mantenint els estàndards de qualitat; realitzant el seguiment i verificació de la informació durant el procés. Per últim, ha de ser capaç de negociar conciliant les diferents posicions, convèncer i aconseguir acords satisfactòries per al client. La proactivitat per anticipar-se, la autogestió per treballar e forma autònoma i la resilència per professar els fracassos i tornar a començar seran també competències fonamentals.

 En el  sector immobiliari la figura de l’agent immobiliari o assessor comercial és una peça clau. Un sector en constant canvi i readaptació requereix professionals experimentats i amb capacitat per adaptar-se a les noves realitats i que sobre tot sentint passió per la seva feina. Les persones professionals i amb valors marcaran la diferència en el servei i els resultats rebuts pel client.

Llegeix més