Monthly Archives: febrer 2022

PERE BAHÍ I ALSINA

22/02/2022

zmar pere bahi

 

En aquesta publicació de Ceigrup, volem rendir un sentit homenatge al nostre company, soci i amic Pere Bahí i Alsina, que ens va deixar el passat 12 de febrer. En Pere i el seu germà Jaume, son els propietaris de la Immobiliària Cubus, ubicada a Olot, líder a la Garrotxa i amb una llarga i reconeguda trajectòria professional. Des de fa uns anys, es van incorporar a la marca Ceigrup. Des dels orígens la identitat i l’essència de Ceigrup ha estat i serà crear una xarxa immobiliària arreu del territori i l’aposta per Cubus va ser, al mateix temps que encertada, molt enriquidora per tots i cadascun dels socis i  també pel creixement de la marca, no només quantitativament sinó també qualitativament.

En Pere era talent, era passió, era visió de futur d’una manera transversal i original; amb un capacitat de treball i implicació que fa que la marca Ceigrup porti el seu record i el seu traç en totes i cadascuna de les seves accions de present i futur. Sí, en Pere era referent a la Garrotxa, però també ho era en l’àmbit provincial, ja que la seva aportació al col·lectiu professional del sector immobiliari de Girona ha deixat un llegat notori. Va ser creador, docent i director del Màster en Estudis Immobiliaris i de Postgraus en Valoracions Immobiliàries; va ser propulsor de diferents cursos i formacions per als agents immobiliaris i la seva especialització, creant un corrent de formació i idees que, avui dia, són referència formativa a altres col·legis immobiliaris i universitats; va formar part de la Junta del Gremi de Promotors de Girona, va ser membre del Ple de la Cambra de Comerç de Girona i  membre de la Junta del Col·legi d’APIS de Girona.

Si bé és cert que queda constatada la gran dimensió professional d’en Pere, des de Ceigrup també volem destacar la seva vessant humana, social i  cultural. En Pere, era un home de cor generós, amb grans iniciatives que han quedat en el temps i en el record d’associacions, projectes, persones, grups i entitats. La seva força, la seva llum i la seva genialitat el feien únic a l’hora de defensar les seves idees, respectant les dels altres i convertir tot el que somiava en un fet o una aposta real. La seva mirada d’ulls negres intensos era capaç de gener energies autèntiques, difícils de trobar en aquests temps convulsos.

La vida el va posar a prova moltes vegades; la salut, la mort de la seva estimada Mireia i altres vicissituds de la vida que el van fer més valent, més gran i més entregat a convertir el dolor i els dies grisos amb resiliència a granel.  El seu somriure o el seu genuí sentit de l’humor, o la seva gran generositat i humilitat de vida, el feien únic i irrepetible.

Sovint, tendim a rendir homenatge a les persones quan marxen, però en Pere no marxarà mai, serà etern i present perquè la seva força està enllaçada als nostres valors com a marca, i a tots i a cadascun dels nostres cors. Estimar en Pere va ser fàcil i bonic, d’aquí que ell, la seva màgia i el seu saber i estar, ja formen part necessària de l’ADN Ceigrup.

Pere, gràcies per tot i, per tant!

 

Llegeix més

Nous valors de referència Cadastral: augment d’alguns impostos que afecten a les tranmissions immobiliàries.

07/02/2022

valores-catastralesEl contribuent ha de presentar un recurs (i pagar-ne el cost) si creu que els valors no són correctes.

L’1 de gener va entrar en vigor el que s’anomena valor de referència cadastral dels immobles. Aquest valor es pot consultar per a cada finca a la pàgina web del Cadastre, i determina el valor mínim pel qual s’ha de tributar en tota transmissió d’una propietat a efectes de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), i a efectes de l’impost de successions i de donacions (ISD).

Aquests valors de referència s’obtenen a partir dels preus d’altres transmissions que s’hagin efectuat en aquella zona i que els notaris han facilitat al Cadastre. Tot i que el valor resultant es pot reduir en un 10%, els valors, en determinats casos, poden ser superiors al valor real d’aquella finca.

Això és així perquè no es tenen en compte les circumstàncies especials d’aquella propietat (estat de conservació, afectacions urbanístiques, orientació, planta, etc.) i, per tant, es pot donar el cas que, en un mateix edifici, la venda de dos immobles, el primer recent reformat, i el segon en un estat precari, tributin exactament pel mateix valor.

En cas que el valor de referència que marca el Cadastre sigui inferior al valor de les escriptures o al valor de mercat, es tributarà a partir de la xifra més alta.

Llegeix més