Descobreixi els tràmits necessaris per a la compravenda d’un habitatge

11/04/2022

Captura de pantalla 2022-04-11 a las 18.05.02

Són varis els tràmits que han de dur-se a terme durant i després del procés de la compravenda.

La compravenda d’un habitatge és un camí que requereix tenir al dia, gestionar i presentar molta documentació. I és que són varis els tràmits que han de dur-se a terme durant i després del procés de la compravenda.

Els enumerem tots a continuació.

Tràmits imprescindibles durant la compravenda d’un habitatge

Quan s’arriba a la fase de negociació i corresponent tancament de l’operació, caldrà ocupar-se de dur a terme les següents gestions:

 • Comprovar l’estat de càrregues i titularitat de la finca en el Registre de la Propietat.
 • Esbrinar la situació hipotecària amb l’entitat financera.
 • Consultar l’estat de les càrregues: el pagament d’impostos (IBI) i taxes amb l’Ajuntament, la comunitat de propietaris i les possibles afectacions urbanístiques o administratives.
 • Tramitar i facilitar aquella documentació necessària que requereix la compravenda, com la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica, els rebuts de l’IBI i els últims rebuts de subministraments.
 • Redacció, adaptació a la normativa vigent i signatura dels documents jurídics corresponents (contracte d’arres, contracte privat de la compravenda…).
 • Contacte amb l’entitat financera per a facilitar-los tota la documentació necessària.
 • Gestió de les possibles cancel·lacions de càrregues com a hipoteques, embargaments i condicions resolutòries.
 • Inscripció de titularitat: herències i usdefruits.
 • Rectificacions en l’oficina del cadastre.
 • Tramitació del NIE als no residents.
 • Preparació de l’expedient i acompanyament a totes dues parts en la notaria per a la signatura de l’escriptura pública de compravenda.

Tràmits imprescindibles després de la compravenda

La compravenda d’un habitatge no finalitza amb la signatura de l’escriptura. Si no que cal tancar l’operació amb alguns tràmits pendents.

 • Inscripció de l’escriptura pública en el Registre de la Propietat.
 • Liquidació de l’impost de Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats i tràmits de retenció d’IRPF als no residents.
 • Liquidació de l’impost de Plusvàlua municipal a l’Ajuntament.
 • Alta i canvi de titularitat en l’oficina del Cadastre.
 • Gestions amb les companyies de subministraments per a les altes i els canvis de titularitat dels comptadors.

A Ceigrup Immobiliàries ens ocupem de tots els tràmits esmentats per a brindar als propietaris totes les comoditats possibles. L’informarem i l’assessorarem degudament i de forma personalitzada, preservant sempre la màxima seguretat i transparència en qualsevol operació immobiliària.