El mercat de l’habitatge a les comarques de Girona es manté en creixement durant el 2017. Infografia

27/02/2018

· Si bé el creixement de compravendes no es manté lineal durant cada mes de l’any, la tendència des de finals del 2.013, en el conjunt anual és de creixement. Aquest 2.017 és l’any amb un creixement interanual més alt des de l’any 2008.

· Segons les dades oficials en l’any 2017, les compres d’habitatge per estrangers han representat un 32% del conjunt de transmissions immobiliàries de tot Girona.

· Es considera que entre el 20 – 25% del total de les compravendes el motiu de compra és per inversió.

· Del total de compravendes efectuades durant el 2017, més del 85% corresponen a habitatges de segona mà.

En la següent infografia trobareu la síntesi del més rellevant:

Infografia Mercat Immobiliari a Girona 2017

Durant aquests primers dos mesos de l’any ens arriben diferents dades estadístiques sobre el comportament del mercat de l’habitatge de l’any 2017. A partir de les estadístiques oficials i dels estudis propis obtinguts amb les dades de la xarxa d’oficines CEIGRUP, presentem les nostres conclusions, centrades al mercat immobiliari de les comarques de Girona.

 1. Un increment d’operacions de compravenda.
 • En l’any 2016 les transmissions d’habitatges a la província de Girona varen ser de 9.001 i en l’any 2017 de 10.212 unitats. És a dir, es produeix un increment del 13,45%, semblant al increment de Catalunya (13,62%) i el d’Espanya (14,56%).
 • Si bé el creixement de compravendes no es manté lineal durant cada mes de l’any, la tendència des de finals del 2.013, en el conjunt anual és de creixement. Aquest 2.017 és l’any amb un creixement interanual més alt des de l’any 2008.
 • El quart trimestre del 2.017 s’ha produït una baixada de les compravendes. Possiblement la situació política ha tingut una certa influència, però cal tenir en compte que en l’àmbit de tot Espanya les vendes durant el mes de desembre han baixat un 21% en relació al mes anterior.
 • A Girona l’evolució del nombre de compravendes durant els darrers mesos de l’any 2017 és la següent:
Agost = 901 vendes
Setembre = 751 vendes
Octubre = 816 vendes
Novembre = 820 vendes
Desembre = 618 vendes
 1. Motius de la millora del mercat immobiliari.
 • Estabilitat econòmica i laboral. El principal factor que explica un increment de les compravendes, és el fet que una situació econòmica i laboral estable, faciliten la decisió de compra i d’inversió en béns immobles. Des de fa un temps les condicions econòmiques són favorables i això genera confiança i seguretat.
 • Els tipus d’interès són baixos. Això comporta unes quotes mensuals de la hipoteca que en molts casos són més assumibles que el preu d’un lloguer. Òbviament cal disposar dels recursos necessaris per assumir l’entrada i les despeses de compra de l’habitatge.
 • Un nivell de preus baixos. Aquest fet es dóna especialment a determinades ciutats com és el cas de Figueres, on la mitjana de preus està encara molt lluny dels nivells assolits a les èpoques de màxima eufòria immobiliària (any 2006).
 • Compra per inversió. Moltes persones amb estalvis, a causa de la rendibilitat negativa del mercat financer i bancari, opten per invertir en béns immobles i destinar-los a lloguer, que comporta unes rendibilitats brutes del 6 – 8%, sense tenir en compte el factor revalorització. Es considera que entre el 20 – 25% del total de les compravendes el motiu de compra és per inversió.
 • Incidència de la compra per estrangers. A les comarques de Girona, és evident que té una gran incidència la compra dels estrangers, especialment a les poblacions de la costa. Segons les dades oficials en l’any 2017, les compres d’habitatge per estrangers han representat un 32% del conjunt de transmissions immobiliàries de tot Girona.

Pel que fa a la compra d’habitatge per part del mercat estranger, segons els estudis del grup d’oficines CEIGRUP, el client francès i belga és el dominant. És més, a la majoria d’immobiliàries de la Costa Brava, la compra per part del client francès, representa un 50 – 60% del total de les seves vendes.

 

 1. Les compravendes se centren bàsicament en l’habitatge de segona mà.
 • Del total de compravendes efectuades durant el 2017, més del 85% corresponen a habitatges de segona mà.
 • Molt poca oferta d’obra nova, degut que fa més de 10 anys que quasi no s’inicia cap promoció d’obra nova. Actualment degut al nivell de preus baixos, si no es tracta de promocions molt especials en zones molt cèntriques o privilegiades, l’obra nova encara no és negoci pels promotors.
 • Segons l’estudi publicat recentment per l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), actualment a tota la província de Girona existeixen 573 unitats d’habitatges plurifamiliars d’obra nova en venda, dels quals a Girona ciutat en trobem 42 unitats, a Figueres 49 unitats, a Olot 17 unitats i a Blanes 27 unitats.
 • Durant l’any 2018, dos grans fons immobiliaris tenen previst iniciar promocions importants d’habitatges d’obra nova a la ciutat de Girona, que segurament reactivarà aquest mercat.
 • Per altra part, alguns dels habitatges que surten com de segona mà, es corresponen a promocions que varen quedar sense acabar i que se’ls va adjudicar alguna entitat bancària on, quan aconsegueix desallotjar als ocupes, finalitza les obres de construcció i posa els habitatges a la venda. Aquest estoc de producte bancari és cada cop més reduït.

 

Joan Company

Membre de la direcció de la xarxa immobiliària Ceigrup

Febrer 2018