Reformes, rehabilitacions i restauracions.

15/04/2021

[CAT]

Trobar un pis de segona mà acabat de renovar per entrar-hi a viure és una de les millors oportunitats que ens podem trobar al mercat immobiliari. És per aquest motiu que hem decidit cercar entre tota la cartera que tenim i en aquest post us ensenyem una petita selecció dels habitatges renovats que tenim per vendre.

Però abans, coneixem la diferència entre reformar, rehabilitat i restaurar un immoble? Encara que, un cop finalitzades les intervencions, ens puguin semblar iguals, tècnicament no ho són. Les reformes reparen o substitueixen acabats o instal·lacions que es podrien seguir utilitzant, però que per alguna raó es decideix fer un canvi, normalment, per motius estètics per modernitzar o actualitzar, ja sigui el material, la distribució o l’estil, arribant a poder fer un enderroc d’algun envà per tal de millorar l’espai.

Si les reformes, per norma general, solen ser a petita escala, les rehabilitacions són obres de més envergadura. Majoritàriament les rehabilitacions es realitzen per arreglar o substituir instal·lacions que estan deteriorades, en mal estat o són un risc, per tal de recuperar una habilitat o una funcionalitat. Pot ser qualsevol intervenció que estigui enfocada a millorar aspectes que influeixen en l’habitabilitat com una instal·lació defectuosa, una estructura feta malbé, una mala ventilació. Però no només es centren en l’interior dels habitatges, també es pot donar a la façana o la teulada de l’edifici, o per a treballs d’adequació de les normatives contra incendis o l’eliminació de barreres arquitectòniques per a les persones amb mobilitat reduïda.

I per últim ens trobem amb les restauracions, que són intervencions que es fan per recuperar el valor històric i artístic de l’edifici o dels elements catalogats per tal de deixar-ho com estava originalment. Quan es fa aquesta intervenció no s’han d’alterar les característiques arquitectòniques i s’han de conservar les tècniques tradicionals.

Un cop ja tenim clars aquests aspectes ja podem mostrar-vos aquesta selecció d’habitatges que tenim en venda i que han passat per una renovació.

[ESP]

Encontrar un piso de segunda mano acabado de renovar para entrar a vivir es una de las mejores oportunidades que nos podemos encontrar en el mercado inmobiliario. Es por este motivo que hemos decidido rebuscar entre toda la cartera que tenemos y en este post os enseñamos las viviendas renovadas que tenemos para vender.

Pero antes, ¿Conocemos la diferencia entre reformar, rehabilitar y restaurar un inmueble? A pesar de que una vez finalizadas las intervenciones nos puedan parecer iguales, técnicamente no lo son. Las reformas reparan o sustituyen acabados o instalaciones que se podrían seguir utilizando, pero que por alguna razón se decide hacer un cambio, normalmente, por motivos estéticos para modernizar o actualizar, ya sea el material, la distribución o el estilo, llegando a poder derribar algún tabique para mejorar el espacio.

Si las reformas, por norma general, suelen ser a pequeña escala, les rehabilitaciones son obras de más envergadura. Mayoritariamente las rehabilitaciones se realizan para arreglar o sustituir instalaciones que están deterioradas, en mal estado o son un riesgo, para así recuperar una habilidad o una funcionalidad. Puede ser cualquier intervención que esté enfocada a mejorar aspectos que influyen en la habitabilidad como una instalación defectuosa, una estructura estropeada o una mala ventilación. Pero no solo se centran en el interior de las viviendas, también se puede dar en la fachada o el tejado del edificio, o para trabajos de adecuación de normativas contra incendios o la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida.

Y por último nos encontramos con las restauraciones, que son intervenciones que se hacen para recuperar el valor histórico y artístico del edificio o de los elementos catalogados para dejarlo como estaba originalmente. Cuando se realiza esta intervención no se deben alterar las características arquitectónicas y se han de conservar las técnicas tradicionales.

Ahora que ya tenemos claros estos aspectos, ya podemos mostraros esta selección de viviendas casa que tenemos en venta y que han pasado por una renovación.

https://finquesriart.com/cat/venda/novetat.html#sub-1

 IMG_20200805_171443_locovg

https://www.ceigruptorrent.es/Imagen.aspx?MaxWidth=848&ProductoId=1588&ProductoImagenId=13&E=.jpg

Imagen

https://cubus.cat/wp-content/image/4359-28.jpg

 4359-28

https://www.ceigrup.com/ca/en-venda/pis-sant-feliu-de-guixols-7455

Imagen (1)

link fotogràfic:

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/els-8-millors-habitatges-renovats-per-entrar-viure/