És el procés polític català el culpable del descens de les vendes immobiliàries a les comarques de Girona?

30/11/2017
La majoria de les 15 oficines de la xarxa immobiliària Ceigrup constaten que el ritme de vendes es manté similar a les dels mesos anteriors, però que es percep una certa preocupació si la situació política es deteriora o es manté una incertesa que sens dubte, afectaria la decisió d’efectuar una inversió tan important com és l’adquisició d’un bé immoble.
Aquests darrers dies hem llegit la notícia de les estadístiques que ha publicat l’INE  sobre les dades del nombre de transmissions immobiliàries efectuades durant el mes de setembre de 2017.

El titular és que quant a la resta d’Espanya en conjunt les compravendes d’habitatges s’han incrementat un 11% en relació al mes de setembre de 2016, a les comarques de Girona les vendes han baixat un 2,97% durant el mateix període.

Com és lògic, el primer que es pensa és que tot plegat és conseqüència del procés polític que es viu a Catalunya.

Des de la xarxa immobiliària CEIGRUP, amb 15 oficines a la província de Girona, disposem d’un coneixement i informació de primera mà sobre l’evolució del mercat immobiliari a la nostra zona, que ens permet matisar i argumentar aquestes estadístiques.

En primer lloc, cal deixar clar que no es poden treure conclusions basades únicament amb les estadístiques d’un mes,  cal analitzar períodes més llargs i fixar-nos en quina és la tendència del mercat.

Per això cal fixar-se en aquest gràfic sobre l’evolució de les compravendes a Espanya des de gener de 2007 fins a setembre de 2017 i es veu clarament que a partir del gener de 2014 es manté una tendència a l’alça en les transmissions immobiliàries, si bé el gràfic té forma de serra. És a dir, en alguns mesos puntuals, la xifra total baixa en relació al mes anterior, però la tendència dels darrers 3 anys és d’un creixement sostenible i consolidat.

Evolució-compravenda-vivenda-Espanya-gener-2017-setembre-2017-finques-company

A les comarques de Girona, la tendència d’aquests darrers anys és igualment a l’alça i en el que portem de l’any 2017, excepte els mesos de febrer i el setembre (d’octubre no disposem encara de dades) en tots els mesos s’han formalitzat més operacions de compravenda en relació al mateix mes de l’any anterior.

Estadística INE de compravenda de vivendes a la demarcació de Girona, setembre 2007 – setembre 2017

Estadística-INE-compravenda-vivendes-demarcació-Girona-setembre-2007-setembre-2017

Llavors, quins poden ser els motius que explicarien una davallada del darrer mes de setembre molt per sota de la mitjana de la resta d’Espanya?

Bàsicament el mercat immobiliari de Girona presenta les següents circumstàncies especials:

  1. A diferència d’altres zones d’Espanya el mercat de l’oferta està força limitat: a causa del fet que l’estoc de pisos de les entitats financeres ja està força esgotat i que els preus encara estan a un nivell baix. Això fa que no entrin gaires habitatges en el mercat de segona mà i que s’hagin iniciat molt poques promocions  en obra nova. Les Comunitats amb més operacions immobiliàries per a cada 100.000 habitants el setembre passat varen ser València i les Illes Balears. En aquestes zones encara s’hi pot trobar molta oferta de promocions de pisos provinents de la crisi immobiliària.
  2. La producció d’habitatges nous a les comarques de Girona, a diferència de Barcelona i les ciutats del voltant, és quasi inexistent. Just s’estan iniciant algunes noves promocions d’habitatges a la ciutat de Girona i a alguna promoció de segona residència la costa. Aquest fet es pot comprovar en les darreres dades estadístiques publicades per l’Agència d’Habitatge de la Generalitat. Per exemple, si busquem la xifra de l’inici de la construcció d’habitatges nous entre juliol de 2016 i juny 2017,a la ciutat de Figueres s’han iniciat 5 habitatges de nova construcció, a La Bisbal 0, a Olot 19, a Banyoles 23, a Girona 149, mentre que a Barcelona 1.402.
  3. Pel que fa a la demanda es manté estable, però en el cas del mercat de primera residència, la principal dificultat és l’accés al finançament. Si bé els interessos de les hipoteques són baixos, per obtenir un préstec hipotecari es requereix disposar d’uns ingressos solvents i assumir el 20% de la part del preu del pis que no entra en el finançament, més un 10 – 12% del preu per pagar les despeses i impostos.
  4. El mercat de segona residència és el que queda més afectat per la situació política de Catalunya. El client estranger és qui més s’ha mostrat sensible als possibles efectes d’un procés d’independència a Catalunya. No solen tenir un coneixement de la realitat de Catalunya i Espanya, els arriben imatges de repressió de la policia, de manifestacions o de trencament del diàleg polític, i hem detectat que alguns possibles compradors estrangers decideixen posposar la inversió immobiliària, o bé manifesten una preocupació pels possibles efectes d’una declaració d’independència. Certament s’ha detectat un cert descens dels contactes de clients interessats a comprar, especialment a les oficines de la costa, però ara seria prematur extreure’n conclusions, ja que estem en una època de temporada baixa, on habitualment els contactes i l’afluència de clients també baixa.

En conclusió, el que constatem la majoria d’oficines de la xarxa immobiliària Ceigrup és que el ritme de vendes es manté similar a les dels mesos anteriors (operacions que s’anaven treballant des de feia un temps), però expressen que es percep una certa preocupació, per si la situació política es deteriora o es manté una incertesa del panorama polític, que sens dubte, afectaria la decisió d’efectuar una inversió tan important com és l’adquisició d’un bé immoble.